Over OSO

Print pagePDF pageEmail page

OSO, Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch gebied (voorheen Tijdschrift voor Surinamistiek) is het enige in Nederland uitgegeven tijdschrift dat geheel aan Suriname is gewijd. Het verscheen tot 2014 twee keer per jaar en vanaf 2014 een keer per jaar (een dubbelnummer) en bevat artikelen over de talen die in Suriname gesproken worden, over Surinaamse letterkunde, over de geschiedenis en de culturele diversiteit van Suriname, evenals zaken ten aanzien van de multiculturele samenleving in Nederland die voor Surinamisten van belang kunnen zijn. Voorts wordt er ruimte geboden aan artikelen en publicaties uit het Caraïbisch gebied, voornamelijk uit de voormalige Nederlandse Antillen en de buurlanden van Suriname, die van belang zijn voor de bestudering van de Surinamistiek of raakvlakken hiermee hebben of van interesse zijn voor Surinamisten en het onderzoek in de Surinamistiek.

OSO dat nu de vijfendertigste jaargang beleeft is een uitgave van de stichting Instituut ter Bevordering van de Surinamistiek (IBS). Het tijdschrift telt ongeveer 250 pagina’s. OSO bestaat uit een zogenaamd thema- en een variagedeelte. De inhoud bestaat uit oorspronkelijke, niet eerder gepubliceerde artikelen. In recensies wordt ingegaan op belangrijke publicaties op het gebied van de Surinamistiek/Caraïbistiek, en in signalementen over publicaties die voor Surinamisten van belang kunnen zijn. Voorts bevat elke editie een overzicht van actuele berichten en/of onderzoek die van belang zijn voor de doelgroep en een overzicht van recente publicaties over Suriname en het Caraïbisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

De artikelen in OSO zijn wetenschappelijk verantwoord, maar niet voor een specialistisch publiek geschreven. De redactie streeft ernaar dat ze toegankelijk zijn voor iedereen die belangstelt in de taalkunde, letterkunde, cultuur en geschiedenis van Suriname en het Caraïbisch gebied. Dit geldt ook voor de recensies en signalementen. Op deze wijze wil OSO een breed, in Suriname geïnteresseerd publiek op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de Surinamistiek/Caraïbistiek.

Print Friendly, PDF & Email