Index

Print pagePDF pageEmail page

INDEX op alle, in Oso geplaatste artikelen

JAARGANGEN 1 – 25 (1982-2006)

 

 • Abrahams, Cynthia, 2004. De rol van dichter/schrijver R. Dobru in Caraïbische context 23(1): 43-56.
 • Adhin, J.H., 1985. Nasalen in het Sarnami 4(1): 15-22.
 • Adhin, J.H., 1986. ‘Vormen’ van Sarnami werkwoorden 5(1): 77-81.
 • Adriaansen, Anneke C., 1984. Vrouwen van Galibi 3(2): 167-173.
 • Adriaansen, Anneke C., 1993. Socialisatie en verandering op Galibi 12(2): 239-248.
 • Agerkop, Terry, 1989. Orale tradities: een inleiding 8(2): 135-136.
 • Aluman, Nardo, 1999. Pyjai, de spirituele genezer van het Kari’na volk. 18(2): 179-186.
 • Ammerlaan, Renate, 2005. ‘Want al was zijn huid ook zwart, Teêrgevoelig was zijn hart’: Beeldvorming over zwarten en slavernij in kinderboeken, 1807-1863 24(1): 39 – 51.
 • Ankum-Houwink, J.C., 1985. Chinese kontraktarbeiders in Suriname in de 19e eeuw 4(2): 181-186.
 • Arends, Jacques T.G., 1984. A.A. Kramp: Early Creole Lexicography (Review article) 3(1): 137-142.
 • Arends, Jacques T.G., 1989. De historische ontwikkeling van de comparatiefconstructie in het Sranan als ‘post-creolisering‘ 8(2): 201-217.
 • Arends, Jacques T.G., 1993. Alabi’s taal: Over taal en taalgebruik in ‘Alabi’s World’ 12(1): 104-110.
 • Arkel, Zaïre van, 2006 : zie ook Jara, Fabiola & Zaïre van Arkel.
 • Ashruf, G.J., 1986. Het christendom en de Hindostanen in Suriname 5(2): 153-164.
 • Bakker, Freek L., 1998. De eredienst voor Kali. 17(2): 117-129.
 • Bakker, Freek L., 2002. Nieuwe groei en ontwikkeling op vreemde bodem: De religies van de Hindostanen in Suriname en de andere Caraïben 21(1): 58-75.
 • Bal, Ellen & Kathinka Sinha-Kerkhoff, 2003. Hindostaanse Surinamers en India: gedeeld verleden, gedeelde identiteit? 22(2): 214-234.
 • Bal, Ellen & Kathinka Sinha-Kerkhoff, 2004. ‘Een Hindostaanse diaspora’: India en de moslim-Hindostanen in Nederland en Suriname 23(2): 236-256.
 • Baldewsingh, R., 1989. Orale literatuur van de Hindostanen 8(2): 167-170.
 • Baldewsingh, R., 2000. Van baithak gana tot hindipop 19(1): 103-109.
 • Beeldsnijder, Ruud, 1991. Op de onderste trede: Over vrije negers en arme blanken in Suriname 1730-1750 10(1): 7-30.
 • Beeldsnijder, Ruud, 1993. Een weinig bekende brief over de heelmeester, lukuman en slavenjager Quassie 12(1): 82-87.
 • Beeldsnijder, Ruud, 1996. Gouverneur Mauricius in zijn eerste Surinaamse brieven en journalen 15(1): 55-67.
 • Beet, Chris de, 1992. Een staat in een staat: Een vergelijking tussen de Surinaamse en Jamaicaanse Marrons 11(2): 186-193.
 • Berg, Dora van den, et al., 1993. Javaans-Surinaamse rituelen: Zwangerschap en geboorte bij Javaanse contractarbeiders 12(1): 28-43.
 • Berg, Margot van den, 2001. ‘Mingo, joù no man’: Oud-Sranan in verhoren en verslagen van rechtszaken. 20(2): 241-253.
 • Bies, Renate de, 1990. Woordenboek van het Surinaams-Nederlands: woordenboek of inventaris? (discussie) 9(1): 85-87. (Zie ook: Deprez, K. & R. de Bies, 1985)
 • Bijnaar, Aspha, 2001. Kasmoni: Een spaar- en kredietsysteem in crisistijd 20(2): 208-223.
 • Bijnaar, Aspha, 2005. Meisjes van Jeruzalem: Hoe een zwarte Surinaamse vrouw wit werd 24(1): 150 – 157.
 • Bilby, Kenneth, 2000. Aleke: nieuwe muziek en nieuwe identiteiten 19(1): 49-58.
 • Blanksma, Anne, 2006. Etniciteit en nationalisme tijdens de Surinaamse verkiezingscampagne in mei 2005 25(1): 149 -165.
 • Bloemberg, Lucie, 1994. Hindostaanse zelforganisaties en etnische identiteit 13(2): 128-137.
 • Blom, Annemarieke, 2003. Angst voor lepra 22(1): 90-98.
 • Boegheim, L.M.B., 1996. Het muntwezen in Suriname 15(2): 191-202.
 • Botman, Maayke, 2005. Jetta: De tragische mulattin tussen barbaarsheid en beschaving 24(1): 52 – 65.
 • Boer, Welmoed de, 1999. Zie: Boven, Karin & Welmoed de Boer.
 • Boer, Welmoed de, 1999. De ojha: De positie van hindoestaanse trance-media in de Surinaamse samenleving 18(2): 155-167.
 • Boer, Welmoed de, 2001. Tajiya, een verloren islamitisch rouwfestival 20(2): 287-295.
 • Bolwerk, Piet, 1992. Het Paramaribose binnenhuis omstreeks 1920-1930 11(1): 8-17.
 • Bom, Jan, 2003. Het levensverhaal van Humbert Willems: opstand in de leprozerie Groot-Chatillon 22(1): 117-123.
 • Boomert, Arie, 1993. The Barbakoeba Archaeological Complex of Northeast Suriname 12(2): 198-222.
 • Bosch, A.L., 1985. Werkwoordsvormen en zinsleidende partikels in Sarnami verhalen 4(1): 33-45.
 • Boven, Karin, 1996. Sukutumulu: Initiatieproeven bij de Wayana 15(1): 18-29.
 • Boven, Karin, 1997. Een monster als inspiratiebron voor Wayana kunst 16(1): 73-81.
 • Boven, Karin, 1999. Van jachtopziener tot genezer: De Wayana pïyai 18(2): 187-195.
 • Boven, Karin & Mirjam de Nie & Britta Veth, 1989. Drie verhalen van de Lokono (Arawakken) 8(2): 143-149.
 • Boven, Karin & Welmoed de Boer, 1999. Geestelijk specialisten in Suriname: Een inleiding 18(2): 118-120.
 • Boven, Karin & Michiel van Kempen, 2003. In memoriam A.C. Cirino, 1929-2003 22(2): 401-403.
 • Brandsma, J.K., 1983. Suriname: afhankelijkheid en revolutie in een plantagemaatschappij 2(2): 183-201.
 • Broek, Aart, G., 1994. Kameleons aan de poorten van het rottende paradijs 13(1): 59-71.
 • Bruin, Hillary de, 1999. Liederen uit de praktijk van de duman 18(2): 143-154.
 • Bruijne Ad de & Astrid Runs & Hebe Verrest, 2001. De NGO-wereld als bron van nieuwe Transatlantische contacten 20(1): 36-47.
 • Bubberman, Frans C., 1986. In memoriam Dr. D.C. Geijskes (1907-1985) 5(1): 83-84.
 • Bubberman, Frans C., 1988. Het bos en de geschiedenis van Suriname 7(2): 161-168.
 • Bubberman, Frans C., 1994. In memoriam Just Wekker (Suriname 1920-1993) 13(1): 71-74.
 • Bubberman, Frans C., 1994. In memoriam commissaris J. Douglas (Suriname 1912-1993) 13(2): 204-207.
 • Bubberman, Frans C., 2000. In memoriam Joop Schultz (1921-1999) 19(1): 147-148.
 • Buyne, O., 1989. Orale tradities bij de creoolse stadsbevolking 8(20: 150-158.
 • Byrne, F., 1984. The Creole Base: Looking for the Pure Creole 3(1): 17-29.
 • Campbell, Eddy, 1999. De vakbeweging en het process van machtsdeling in Suriname 1975-1996 18(1): 77-88.
 • Carter, H., 1984. Geminates Nasal and Sequence Structure in Kongo 3(1): 101-114.
 • Cassidy, F.G., 1984. Some Notes on Sranan 3(1): 115-120.
 • Chang, Helen & Ch. H. Eersel & William L. Man A Hing, 1988. De Hakka’s van Suriname: Aspecten van het verbale systeem van hun taal 7(1): 77-96.
 • Choennie, Chan E.S., 2000. Hindoe jongeren van Surinaamse afkomst in Nederland 19(2): 175-187.
 • Choennie, Chan E.S., 2001. Aantal Surinamers in Nederland: verdubbeld sedert onafhankelijkheid 20(1): 95-102.
 • Choenni, Chan E.S., 2004. Organisatievorming onder Hindostanen in Nederland: een historische schets 23(2): 305-321.
 • Cosijn-Mitrasing, Ingrid, 1997. Een Surinaams plekje in het hart van Sumatra: Een reisverslag 16(2): 146-154.
 • Cotino, Andy, 1999. De duman belicht 18(2): 131-142.
 • Cotino, Andy & Wonny Karijopawiro, 2000. Van krontjong tot Surjapop: Javaanse muziek in Suriname 19(1): 110-116.
 • Cromwell, Martha, zie: Haan, Dorian de & Martha Cromwell & G. Ramnandanlal (1987).
 • Damsteegt, Th., 1985. De spelling van het Sarnami en andere Surinaamse talen 4(1): 23-31.
 • Damsteegt, Th., 1985. Kenmerken en ontwikkeling van het Sarnami 4(2): 159-168.
 • Damsteegt, Th., 1985. De spelling van het Sarnami en andere Surinaamse talen 4(2): 247-248.
 • Defares, John, 1982. Enkele problemen rond de lexicale beschrijving van het Sranan 1(1): 47-52.
 • Deprez, K. & R. de Bies, 1985. Creolen en Hindostanen over Nederlands, Sarnami en Sranan: Een onderzoek in Paramaribo 4(2): 191-211.
 • Derveld, F.E.R., 1982. Hoe dachten de planters en overige bevolkingsgroepen over de Javanen? 1(2): 23-43.
 • Derveld, F.E.R., 1999. Veranderingen in de Surinaamse politiek 1975-1998 18(1): 5-21.
 • Desserjer, W.P.A., 1986. De Caraib-Indianen aan de Wayombo en de missie 5(2): 123-127.
 • Dierick, W., 1985. Een merkwaardige koloniale erfenis: Een en ander over Surinaamse familienamen 4(1): 85-91.
 • Dierick, W., 1985. Enkele chronogrammen uit Suriname 4(1): 93-94.
 • Dierick, W., 1985. In memoriam Dr. D.C. Geijkens 4(2): 241.
 • Dikland, Philip & Jannes H. Mulder, 2005. Bedreigde begraafplaatsen in Paramaribo 24(2): 263 – 275.
 • Doelwijt, Th. & M. van Geest, 1984. De inspiratie van Sophie Redmond 3(2): 235-241.
 • Doelwijt, Thea, 2004. Surinamer worden, Surinamer zijn 23(1): 74-76.
 • Donselaar, Jan van, 1990. Een ongepubliceerd werkstuk van de Penards 9(1): 75-78.
 • Donselaar, Jan van, 1991. Woordenboek van het Surinaams-Nederlands: Woordenboek en inventaris 10(2): 194-204.
 • Donselaar, Jan van, 1993. De boeken van Warren (1667, 1669), Van Berkel (1695) en Herlein (1718) en hun onderlinge betrekkingen 12(1): 87-94.
 • Donselaar, Jan van, 1994. Karaïbische en Arowakse planten- en dierennamen in het Sranantongo en het Nederlands van Suriname 13(1): 46-59.
 • Donselaar, Jan van, 1995. Het prachtige binnenland? – het beruchte oerwoud!: Albert Helman over de natuur 14(1): 53-65.
 • Donselaar, Jan van, 1996. Vroege vondsten van het Sranan 15(1): 87-99.
 • Donselaar, Jan van, 1997. Namen van viervoeters bij Hartsinck (1770): Betekenis, bronnen, verbreiding en taalkundige herkomst, met bijzondere aandacht voor de tavous 16(2): 220-231.
 • Donselaar, Jan van, 2000. Gelebek en andere namen van vogels in het Surinaams-Nederlands: Hun oorsprong en geschiedenis 19(2): 260-277.
 • Donselaar, Jan van, 2006. Surinaams-Nederlandse woorden in het Groene Boekje en in de Grote Van Dale;
  Een lexicografische verkenning
  25(1): 208 – 217.
 • Doorne, Kees van, 1994. ‘Geesten-dans’ van Eugène Rellum: Afzonderlijke versie of vertaling van ‘Winti dansi’? 13(1): 14-25.
 • Doorne, Kees van, 1995. Dyeme fu Sranan: Albert Helmans Sranan-poëzie 14(1): 43-53.
 • Douma, Marten, 1991. Waarom Suriname rijst eet 10(2): 166-180.
 • Dragtenstein, Frank, 1993. Indiaanse opperhoofden rond 1700 12(2): 188-198.
 • Dragtenstein, Frank, 2004. De opstand op Palmeneribo 23(2): 214-235.
 • Duin, Renzo, 2005. Nieuwe etno-archeologische vindplaatsen in het grensgebied van Suriname, Frans Guyana en Brazilië 24(2): 289 – 302.
 • Eersel, Ch. H., 1987. Taalpolitiek en sociale mobiliteit in Suriname, 1863-1985 6(2): 127-136.
 • Eersel, Ch. H., 1991. Bijbelvertalingen in het Sranan 10(1): 48-56.
 • Eersel, Ch. H., 1991. Lexicografie van het Surinaams-Nederlands: Een kanttekening 10(2): 204-205.
 • Eersel, Ch. H.: zie ook: Chang, Helen & Ch. H. Eersel & William L. Man A Hing (1988).
 • Ehrhardt, Hein, 2000. Op zoek naar de familie van een onbekende schilder 19(2): 198-220.
 • Elias, Ph., 1984. The Writings of Jan Voorhoeve 3(1): 9-15.
 • Elmpt, T.F.A. van, 2004. Van hartenaas tot hologram: Surinaams papiergeld van 1760 tot 2004 23(2): 257-276.
 • Emmer, P.C., 1983. Suriname en zijn wortels: De invloed van Afrika op de ontwikkeling en onderontwikkeling van het Caraïbisch Gebied 2(2): 149-161.
 • Emmer, P.C., 1984. Een goede keus? De migratie van vrouwelijke contractarbeiders van Brits-Indië naar Suriname, 1875-1916 3(2): 213-234.
 • Emmer, P.C., 1985. De werving van kontraktarbeiders in India voor tewerkstelling in Suriname, 1872-1916 4(2): 147-157.
 • Enser, Hugo, 2001: zie Kempen, Michiel van & Hugo Enser.
 • Essed-Fruin, E., 1985. Muskietenjacht 4(1): 95-96.
 • Essed-Fruin, E., 2000. Lou Lichtveld en Suriname’s nationale symbolen 19(2): 167-174.
 • Essed-Fruin, Eva, 2002. Jhan Adhin en het Surinaamse taalbewustzijn 21(2): 357-361.
 • Essed-Fruin, Eva, 2006. In Memoriam Leo Ferrier (1940-2006) 25(2): 181.
 • Eyck, Pieter-Jan van, 1995. Oorlogsjaren in Suriname 14(2): 148-159.
 • Faber, P., 1997. Popular Art in Suriname: Schaafijs en wilde bussen 16(1): 64-72.
 • Faber, William, 2003. Lepra, wereldwijd 22(1): 82-89.
 • Fakkel, Marie-Claire, 1993. Surinaamse beeldende kunst bestaat niet 12(1): 94-104.
 • February, V.A., 1984. Boesi sa tek’ mi baka – Let the bush receive me once again: Edgar Cairo – Surinamese Writer 3(1): 39-62.
 • Fernald, Audrey & Herman Wekker, 1995. De vertaling van zwart-Engelse literatuur: Een pleidooi voor het gebruik van het Surinaams-Nederlands 14(1): 84-95.
 • Ferrier, John, 1995. De Unie Suriname 14(2): 159-167.
 • Ganga, Sharda, 2004. Etnische identiteit of nationale cultuur? Het dilemma in het Surinaams theater na 1975 23(1): 77-85.
 • Gangadin, Rabin, 1982. Gedichten 1(1): 99.
 • Geest, M. van: zie: Doelwijt, Th. & M. van Geest (1984).
 • Gobardhan, Lila, 1989. Taalbeleid en taalemancipatie in Suriname sinds het Statuut (1954) 8(1): 65-76.
 • Gobardhan, Lila, 2006. De Surinaamse meertaligheid 25(1): 131 – 148.
 • Gobardhan, Lila & Bert Paasman & Hein Vruggink & Just Wekker, 1991. Overzicht van Suriname collecties IV 10(1): 86-114.
 • Goke Oyedeji, A.: zie Holm, J. & A. Goke Oyedeji (1984).
 • Gomes, Patricia D., 2004. Planter-dichter Paul François Roos en de Surinaamse samenleving 23(1): 24-37.
 • Goodman, M., 1984. Nineteenth Century Virgin Island Creole French 3(1): 121-125.
 • Gooswit, Sylvia M., 1990. Kembangan en mabuk: Orde en chaos als twee-eenheid in jaren képang 9(2): 23-37.
 • Gooswit, Sylvia M., 1990. Soeki Irodrikromo: Surinaams penseel en tyanting schilder 9(2): 73-82.
 • Gooswit, Sylvia M., 1992. Van omah los-losan naar omah modern: Honderd jaar wonen van Javanen in Suriname; een indruk 11(1): 30-45.
 • Gooswit, Sylvia M., 1993. De drempels voorbij: Over het emancipatieproces van Hindostaans-Surinaamse vrouwen 12(1): 63-73.
 • Gooswit, Sylvia M., 1994. Veranderde identificatie bij Javanen in diaspora 13(2): 173-184.
 • Gooswit, Sylvia M., 1995. Suriname en de Tweede Wereldoorlog: Een inleiding 14(2): 133-135.
 • Gooswit, Sylvia M., 1997. Een continuum tussen traditie en vrijheid: Javaanse beeldende kunst in Suriname 16(1): 42-63.
 • Gooswit, Sylvia M., 1998. Overlijdingsrituelen en Jaran Kepang: Geesten van overledenen op bezoek 17(1): 55-62.
 • Gooswit, Sylvia, 1997: zie Vruggink, Hein & Sylvia Gooswit.
 • Gooswit, Sylvia M., 2002. Geen bos gerooid, maar een boom geveld: Een kwart eeuw EBG-zending onder Javanen in Suriname, 1909-1935 21(1): 90-101.
 • Gooswit, Sylvia M., 2002. Geen bos gerooid, maar een boom geveld: Een kwart eeuw EBG-zending onder Javanen in Suriname, 1909-1935, deel 2 21(2): 289-304.
 • Gooswit, Sylvia M., 2005. Introductie van huidbleekmiddelen bij Surinaams-Javaanse vrouwen: Aspect van emancipatie 24(1): 96 – 105.
 • Gordijn, Anne, 2006. Kipsalami in mondiaal perspectief; De invloed van mondialisering op de religieuze praktijk van Hindostaanse moslims in Paramaribo 25(2): 106 – 121.
 • Gowricharn, Ruben, 2001. Sociale cohesie in een plurale samenleving 20(1): 70-82.
 • Gowricharn, Ruben, 2003. De spagaat van transnationaal burgerschap 22(2): 288-307.
 • Gowricharn, Ruben, 2005. Normbeelden als structuurprincipe; Ik draag dit artikel op aan Harry Hoetink die op 11 februari 2005 overleed 24(1): 66 – 81 .
 • Groot, Silvia W. de, 1982. Wat bezielde de kolonisten in Suriname? Inleiding 1(2): 7-8.
 • Groot, Silvia W. de, 1982. Marrons versus kolonisten 1(2): 63-74.
 • Groot, Silvia W. de, 1983. Tussen twee werelden: De intermediair 2(2): 121-129.
 • Groot, Silvia W. de, 1983. Slaven en Marrons: Reacties op het plantagesysteem in de nieuwe wereld; een schema 2(2): 173-182.
 • Groot, Silvia W. de, 1984. A Comparison between the History of Maroon Communities in Surinam and Jamaica: An Introduction 3(1): 73-82.
 • Groot, Silvia W. de, 1984. De rol van de vrouw in de Surinaamse geschiedenis: Een inleiding 3(2): 151-152.
 • Groot, Silvia W. de, 1984. Stammoeders, priesteressen en media: Marronvrouwen in de 18e eeuw 3(2): 181-191.
 • Groot, Silvia W. de, 1985. Kontraktemigratie en de gevolgen voor de Surinaamse samenleving: Inleiding 4(2): 145-146.
 • Groot, Silvia W. de, 1986. De godsdiensten in Suriname en het proces van bekering: Inleiding 5(2): 119-121.
 • Groot, Silvia W. de, 1987. In Memoriam Professor Dr. R.A.J. van Lier 6(2): 219-224.
 • Groot, Silvia W. de, 1988. Het Korps Zwarte Jagers in Suriname: Collaboratie en opstand I 7(2): 147-160.
 • Groot, Silvia W. de, 1989. Het Korps Zwarte Jagers in Suriname: Collaboratie en opstand II 8(1): 7-20.
 • Groot, Silvia W. de, 1992. Inleiding bij het themanummer over ‘de andere Marrons’ 11(2): 118-121.
 • Groot, Silvia W. de, 1997. Marrons aan de Djukakreek in de achttiende eeuw 16(2): 186-206.
 • Grootemaat, Frank, 2002. De mogelijkheid van een waarheidscommissie in Suriname 21(2): 213-224.
 • Haan, Dorian de & Martha Cromwell & G. Ramnandanlal, 1987. Taalattitude en taalbeheersing van Surinaamse kinderen 6(2): 165-184.
 • Hagoort, Pieter & Henk P. Schotel, 1982. Teksten in Sranan, Sarnami en Javaans op school 1(1): 80-90.
 • Harris, J.W., 1985. The 1830 Defence of Sranan: William Greenfield’s gift to the Creole-speaking world 4(2): 213-220.
 • Hassankhan, Maurits: Zie Verberk, Geneviève, Peer Scheepers & Maurits Hassankhan.
 • Heeten, J. den: zie: Santokhi, S. & J. Vos & J. den Heeten (1994).
 • Heilbron, Waldo, 1992. Marronage in Haïti: Sociaal-politieke en sociaal-demografische aspecten 11(2): 174-185.
 • Helstone, Heinrich E., 2002. Daniel Petrus Yveraar 1848-1905 21(2): 353-356.
 • Hennink, Monkau H., 1983. Een impressie van een Surinaams gebeuren in februari 2(1): 19-24.
 • Heyde, N.M., 1985. De /ng/-klank in de spelling van het Sranan 4(2): 237-239.
 • Hinte-Rustwijk, D. van & G. van Steenderen-Rustwijk, 1996. Op het spoor van G.G.T. Rustwijk 15(1): 76-87.
 • Hinte-Rustwijk, D. van & G. van Steenderen-Rustwijk, 1996. In en om Thalia: Honderd jaar geleden 15(2): 133-143.
 • Hinte-Rustwijk, D. van & G. van Steenderen-Rustwijk, 1997. Kunst na de Emacipatie? Beeldende expressie in Suriname in de tweede helft van de negentiende eeuw 16(1): 32-41.
 • Hinte-Rustwijk, Dorine van & Georgine van Steenderen-Rustwijk, 2003. Van bedrijfsschade tot verzuilde paria naar ex-Hansen cliënt 22(1): 10-20.
 • Hira, S., 1982. Mythe en koloniale beeldvorming in Suriname 1(2): 9-22.
 • Hira, S., 1999. Bespiegelingen over de relatie tussen Suriname en Nederland 1975-1998 18(1): 53-64.
 • Hoefte, Rosemarijn, 1987. Het politiek bewustzijn van Hindostaanse en Javaanse contractarbeiders, 1910-1940 6(1): 25-34.
 • Hoefte, Rosemarijn, 1990. De beeldvorming omtrent de Javaanse cultuur in Suriname 9(2): 7-18.
 • Hoetink, H., 1983. Caliban in ballingschap 2(2): 131-137.
 • Hogervorst, Lucia, 2006. Is de slaaf slecht bedeeld in het onderwijs? Een onderzoek naar beeldvorming rond slavernij in de naoorlogse Nederlandse geschiedenisboekjes 25(2): 56 – 67.
 • Holm, J. & A. Goke Oyedeji, 1984. The Yoruba Language in the New World 3(1): 83-89.
 • Holstege, Gert, 1996. Relletjes om postzegels: Hoe de verkoop van de drijvende-brandkast-zegels aanleiding gaf tot relletjes bij het postkantoor van Paramaribo in 1927 15(2): 143-159.
 • Hoogbergen, Wim, 1992. Vredesverdragen met Marrons 11(2): 141-155.
 • Hoogbergen, Wim, 1993. De verdwenen Marrons van Krabbeholle 12(1): 6-28.
 • Hoogbergen, Wim, 1996. De kunu van Ta Agosto 15(2): 181-191.
 • Hoogbergen, Wim, 1997. Rituelen voor de doden: Europees-Afrikaanse wortels 17(1): 5-22.
 • Hoogbergen, Wim & Hans Ramsoedh, 2000. Surinaamse noten: Inleiding 19(1): 5-7.
 • Hoogbergen, Wim & Okke ten Hove, 2000. De opheffing van de slavernij in Suriname: Het archief van de Algemene Rekenkamer in Nederland 19(2): 278-287.
 • Hoogbergen, Wim & Thomas Polimé, 2000. De Saramakaanse vrede in het Sranantongo 19(2): 221-240.
 • Hoogbergen, Wim & Hans Ramsoedh, 2001. Suriname, 25 jaar Hier en Daar 20(1): 5-9.
 • Hoogbergen, Wim & Dirk Kruijt & Thomas Polimé, 2001. Goud en Brazilianen 20(1): 109-127.
 • Hoogbergen, Wim & Okke ten Hove, 2001. De vrije gekleurde en zwarte bevolking van Paramaribo, 1762-1863 20(2): 306-320.
 • Hoogbergen, Wim, 2000: zie ook Ramsoedh, Hans & Wim Hoogbergen.
 • Hoogbergen, Wim, 2001: zie ook Ramsoedh, Hans & Wim Hoogbergen.
 • Hoogbergen, Wim, 2006: zie ook Ramsoedh, Hans & Wim Hoogbergen.
 • Hoogbergen, Wim, 2001: zie ook Schellekens, Heidi & Wim Hoogbergen.
 • Hoogbergen, Wim & Hans Ramsoedh, 2002. Suriname, een religieuze mozaïek 21(1): 5-14.
 • Hoogbergen, Wim & Thomas Polimé, 2002 Oostelijk Suriname, 1986-2002 21(2): 225-242.
 • Hoop, Carlo, 2000. De magische vetheid van het geluid 19(1): 117-121.
 • Horn-Gooswit, Sylvia van, zie: Gooswit, Sylvia
 • Hout, Wil, 2005. ‘Bouwen op eigen kunnen’; Staatsolie als motor van ontwikkeling in Suriname 24(2): 246 – 262.
 • Ho Suie Sang, Martin & Wim Hoogbergen, 2002. Afro-Surinaamse moslims 21(1): 119-134.
 • Hove, Okke ten, 1996. Surinaamse slavernij: Gescheiden verkoop van moeder en kind(eren) 15(1): 41-55.
 • Hove, Okke ten, 1996. Creools-Surinaamse familienamen: De samenstelling van de Creools-Surinamse bevolking in de negentiende eeuw 15(2): 166-181.
 • Hove, Okke ten, 2001: zie Hoogbergen, Wim & Okke ten Hove.
 • Hove, Okke ten, 2003. 19e Eeuws bevolkingsonderzoek naar lepra in Suriname: maatregelen en cijfers 22(1): 34-49.
 • Hoving, Isabel, 2004. Oude pijn en nieuwe moed: Familie, politiek en geweld door de ogen van een nieuwe generatie Surinaamse schrijfsters 23(1): 98-109.
 • IJzermans, Jan, 1987. Ontstaan en ontwikkeling van de Creoolse populaire muziek in Suriname, 1800-1940 6(1): 49-66.
 • Jabini, Xanta, 2006. Een lijk in het waterreservoir 25(2): 122 – 128.
 • Jacobs, Ludo, 2000. Armoede in Suriname en familienetwerken met Nederland 19(2): 297-308.
 • Jacobs, Ludo, 2002, Wateroverlast en sanitaire voorzieningen in Paramaribo 21(2): 338-347.
 • Jadoedandansing, Satya, 1992. Wonen aan de Leidingen 11(1): 46-53.
 • Jansen van Galen, John, 1995. The doctor 14(1): 71-74.
 • Jansen van Galen, John, 2001. De PvdA en het Suriname-syndroom 20(1): 83-94.
 • Jansen, Pieter, 1995. Interneringen 14(2): 173-185.
 • Jara, Fabiola, 1996. Een mythe om te overleven: De Akuriyo Indianen van Suriname 15(1): 29-41.
 • Jara, Fabiola & Zaïre van Arkel, 2006. Kosmologie in een kist; Verslag van een etnografische ontmoeting een eeuw na dato 25(2): 6 – 26.
 • Jones, Guno, 2002. Door één kerkdeur: Over een ‘bakrakerki’ in Paramaribo 21(1): 110-118.
 • Kanten, Frank van, 1992. A republica dos Palmares 11(2): 156-173.
 • Kanten, Frank van, 1995. Op de Antillen 14(2): 200-204.
 • Karsten, Sjoerd, 1987. De koloniale onderwijspolitiek in Suriname en haar gevolgen 6(2): 137-146.
 • Kartrowidjo, Kardi, 1990. Pak Sownarjo dongengané 9(2): 41-47.
 • Kartrowidjo, Kardi, 1990. Vader Soenarjo en zijn vier zonen 9(2): 48-55.
 • Karijopawiro, Wonny, 1999. De wong pienter en de kaum: Een vergelijking van twee Javaanse geestelijk specialisten 18(2): 168-178.
 • Karijopawiro, Wonny, 2000: zie Cotino, Andy & Wonny Karijpawiro, 19(1): 110-116.
 • Kaya, A., 1994. Het dorp op de mooie witte heuvel 13(2): 170-173.
 • Kemble, Oscar, 1982. Naar een maatschappij-kritische poëzie: Poëzie als middel 1(1): 27-31.
 • Kempen, Michiel van, 1988. R. Dobru: Een maatschappelijke inhoud en zijn vorm 7(1): 7-20.
 • Kempen, Michiel van, 1992. De muziekwerken van Rudy Bedacht: Een muziekbibliografische verkenning 11(1): 83-91.
 • Kempen, Michiel van, 1993. De slordigheid van Dobru? 12(1): 113-115.
 • Kempen, Michiel van, 1995. De creatieve contestatie van een gladde aap: ‘Mijn aap lacht’ van Albert Helman 14(1): 8-22.
 • Kempen, Michiel van & Hugo Enser, 2001. Surinaamse kranten en hun vindplaatsen, 1774-2000 20(2): 263-286.
 • Kempen, Michiel van, 2002. In memoriam Jnan Adhin (1927-2002) 21(1): 197-199.
 • Kempen, Michiel van, 2003. In memoriam Ruud Mungroo, 1938-2003 22(2): 404-407.
 • Kempen, Michiel van, 2004. Wat leest de Surinamer? 23(1): 134-146.
 • Kempen, Michiel van, & Peter Meel, 2004. Surinaamse letteren in meervoudig perspectief 23(1): 6-10.
 • Kempen, Michiel van, 2005. Literatuur van niet-Surinamers over Suriname; Een nieuwe materiaalverzameling, thrillers en slavernijteksten 24(2): 323 – 343.
 • Kempen, Michiel van, 2006. De hoofdpijn van de bibliograaf; De kunst van het titelbeschrijven in het digitale tijdperk 25(2): 68 – 80.
 • Kempen, Michiel van, 2006. In Memoriam Surianto (1937-2006) 25(2): 173 – 175.
 • Ketwaru, E.N., 1986. Sarnami seminar 5(2): 203-205.
 • Khemradj, Roy, 1982. Het eerste colloquium Surinamistiek: Een vraaggesprek met P. Seuren, J. Voorhoeve en J. Defares 1(1): 13-16.
 • Khemradj, Roy, 1982. De positie van het Sarnami-Hindi: Vraaggesprek met R.M. Marhé en zeven stellingen 1(1): 53-58.
 • Khemradj, Roy, 2001. Surinaamse Zorg en Hoop in Hilversum 20(1): 58-69.
 • Killough, Mary, 2004. A 19th Century Moravian Missionary Reports from Suriname: Otto Tank’s 1845-48 Diaries 23(2): 322-333.
 • Klinkers, Ellen, 1994. De zending onder de plantageslaven in Coronie 13(1): 25-43.
 • Klinkers, Ellen, 2003. De bannelingen van Batavia: leprabestrijding gedurende de negentiende eeuw in koloniaal Suriname 22(1): 50-61.
 • Kloos, P., 1984. De mythe van de Amazonen: Een Caraïbische versie uit Suriname 3(2): 153-165.
 • Klooster, Charlotte I.E.A. van ‘t, 2003. Het gebruik van medicinale planten door Surinamers in Amsterdam 22(2): 271-287.
 • Koefoed, Geert, 1987. Surinaamse schrijvers en dichters als taal-politici 6(2): 147-164.
 • Koefoed, Geert, 1989. Recensie-artikel: De geleidelijke ontwikkeling van het Sranan 8(2): 227-232.
 • Koefoed, Geert, 1998. De nagelaten geschriften van Jan Voorhoeve 17(1): 77-83.
 • Koefoed, Geert, 1998: zie Wendelaar, Wendela & Geert Koefoed.
 • Koefoed, Geert & Jacqueline Tarenskeen, 1992. De opbouw van de Sranan woordenschat 11(1): 67-82.
 • Koelewijn, Cees, 1993. Kennismaking met Karina en allochtonen 12(2): 222-227.
 • Koen, P., 1985. Talen en hun uitdaging 4(1): 73-76.
 • Kolfin, E., 1997. De muze met een missie: Verbeeldingen van slavernij in de West c. 1650-1860 16(1): 5-20.
 • Kom, Antoine de, 2004. net zo echt als weg (gedicht) 23(1): 38-42.
 • Koningferander, Louise, 1994. Jongeren en interculturalisatie 13(2): 145-149.
 • Koot, W.C.J. van & V.Th. Tjon-A-Ten & P. Uniken-Venema, 1983. ‘Zij doen alsof zij koning zijn en wij de slaven’: De etnische identiteit van Surinaamse kinderen 2(2): 203-220.
 • Kort, Isabelle de, 2005. Sociaal netwerkgebruik en ondernemerssucces in
  Paramaribo
  24(2): 344 – 356.
 • Kortram, L., 1984. De geschiedenis van de vrouwenarbeid in Suriname 3(2): 175-180.
 • Kouwenberg, S., 1985. Kabá en kaa in het Saramaccaans 4(1): 7-14.
 • Kramers, C.J.M., 1996. De waardigheid van de Bosnegerhoofden 15(1): 67-76.
 • Kramp, A.A., 1983. In memoriam Jan Voorhoeve (1923-1983) 2(1): 5-7.
 • Kruijs, Ankie van de, 2003. De PSV: een deftige partij in de Surinaamse politiek 22(2): 235-253.
 • Kruijt, Dirk, 2001: zie Hoogbergen, Wim & Dirk Kruijt & Thomas Polimé.
 • Kruijt, Dirk, 2006. Een ijzeren wet van politiek-militaire beheersing? Van dictatuur naar democratie in Suriname; Een vergelijkingmet Latijns Amerika 25(1): 75 – 92.
 • Kruijt, Dirk & Marion Maks, 2002. De armoede in Suriname, 1980-2000 21(2): 243-260.
 • Kuilen, Hester van de, 2002. Een verliesgevend wingewest 21(2): 276-288.
Print Friendly, PDF & Email

Pages: 1 2 3